22 880 90 80 (Infolinia dla pacjentów)
pn-pt : 6.30 - 22
sb : 7.30 - 18:30
Rejestracja

Cenniki usług medycznych

zobacz aktualne cenniki

Prawa pacjenta

pokaż listę praw

Rejestracja

Zobacz więcej
Rejestracja

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy badania Rezonansu Magnetycznego.

Rejestracja na badanie odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 j.t. ze zm.), w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć Świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.