22 880 90 80 (Infolinia dla pacjentów)
pn-pt : 6.30 - 22
sb : 7.30 - 18:30
Badanie tomografii komputerowej

Cenniki usług medycznych

zobacz aktualne cenniki

Prawa pacjenta

pokaż listę praw

Rejestracja

Zobacz więcej
 • Badanie tomografii komputerowej, co to jest, na czym polega, przygotowanie do badania, zakres badań

  Czym jest i na czym polega?

  Aparatura tomograficzna wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie - to samo, na którym bazuje klasyczna radiologia. Źródłem promieniowania jest lampa obracająca się wzdłuż osi ciała pacjenta. Emitowane przez nią promienie pochłania układ detektorów zawieszonych po przeciwnych stronach specjalnej obręczy, które rejestrują osłabienie promieniowania przechodzącego przez organizm ludzki.

  W aparaturze tomograficznej wykorzystuje się lampy o różnych ogniskach, dzięki czemu możliwe jest dobranie parametrów promieniowania z uwzględnieniem rodzaju badania oraz budowy ciała pacjenta. Uzyskane w ten sposób dane przekształcane są na cyfrowy obraz. Współcześnie stosowane detektory są bardzo zaawansowane, dzięki czemu ilość informacji uzyskanych w trakcie badania jest coraz większa, a to z kolei przekłada się na duże możliwości w kontekście ich przetwarzania. Korzystając z większej ilość danych, można uzyskać dodatkowe prezentacje narządów w formie dwu- i trójwymiarowych obrazów badanych struktur. Istnieje także możliwość uzyskania tzw. rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (wirtualna endoskopia), czyli trójwymiarowych rekonstrukcji wnętrza organów mających światło, m.in. naczyń krwionośnych, tchawicy, drzewa oskrzelowego, żołądka, jelit, ucha środkowego. Z kolei wykorzystanie tomografu komputerowego do przeprowadzenia badań naczyniowych pozwala na dokładną ocenę większości naczyń tętniczych oraz żylnych.

  Umów się na badanie w naszej pracowni:
  tel. 12 290 30 19
  e-mail: info@euro-clinic.pl

 • Tomografia komputerowa (TK) jest nieinwazyjnym badaniem, które jednak wiąże się z kilkoma przeciwwskazaniami.

  Badania nie można wykonywać u kobiet w ciąży (wyjątek stanowi stan zagrożenia zdrowia lub życia matki) wyłącznie za ich wiedzą i w pełni świadomą zgodą. Jeżeli pacjentka nie jest przytomna (a więc nie może samodzielnie podjąć decyzji), a zachodzi konieczność przeprowadzenia tomografii komputerowej z dożylnym podaniem środka cieniującego, decyzję podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z radiologiem wykonującym nadzór nad badaniem.

  Do przeciwwskazań dotyczących przeprowadzenia tomografii komputerowej z dożylnym podaniem środka kontrastującego zawierającego jod zalicza się:

  • alergia na jod,
  • nadczynność tarczycy,
  • niewydolność nerek.

  Warto podkreślić, że podanie jodowego środka cieniującego nie jest przeciwwskazaniem do kontynuowania karmienia piersią. Trzeba jednak pamiętać o 24-godzinnej przerwie od karmienia i wylaniu ewentualnie ściągniętego w tym czasie pokarmu.

  Umów się na badanie w naszej pracowni: tel. 12 290 30 19, e-mail: info@euro-clinic.pl

 • Przygotowując się do badania tomografii komputerowej należy zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych kwestii, dzięki czemu badanie przebiegnie bez zakłóceń, dając rzetelny obraz stanu zdrowia pacjenta.

  1. Ostatni posiłek należy spożyć nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem tomografii komputerowej.
  2. Podczas badania istotne jest prawidłowe nawodnienie organizmu, dlatego zaleca się wypić 1,5-2 l wody niegazowanej do 3 godzin przed rozpoczęciem tomografii komputerowej.
  3. Jeżeli badanie TK przeprowadzane jest w sedacji, należy pozostać na czczo (także z wykluczeniem przyjmowania płynów) do 6 godzin przed badaniem.
  4. W przypadku zażywania stałych leków, należy przyjąć je w dniu badania bez zmian - zgodnie z zaleceniami lekarza.
  5. Pacjent ma prawo odmówić zgody na dożylne podanie jodowego środka kontrastowego - jeśli wskazania medyczne wymagają podania go w niektórych badaniach. Wówczas tomografia komputerowa przeprowadzana jest bez tego środka, a pacjent musi mieć świadomość ograniczonej wartości diagnostycznej badania.
  6. Jako że dożylne środki kontrastowe zawierają jod, pacjent musi przedstawić aktualne badania polegające na oznaczeniu poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie:
   • wykonane nie później niż 21 dni przed przeprowadzeniem tomografii - u pacjentów, u których nie istnieją podejrzenia zaburzenia czynności nerek,
   • wykonane w okresie nie później niż 7 dni przed przeprowadzeniem TK - u pacjentów, u których istnieją podejrzenia wskazujące na zaburzenia pracy nerek.
   W placówce można dokonać pomiaru kreatyniny tuż przed badaniem, przy użyciu testu paskowego, w cenie 25 zł.
  7. W przypadku pacjentów leczących cukrzycę metforminą:
   • nie ma wskazań do odstawienia leku - jeśli parametry nerkowe są prawidłowe (kreatynina < 1, e-GFR >60),
   • istnieją wskazania do odstawienia leku - jeśli parametry nerkowe nie są prawidłowe (kreatynina > 1, e-GFR < 60), wówczas zaleca się odstawienie metforminy na 48 h przed i 48 h po badaniu TK w przypadku dożylnego podania środka cieniującego; jednocześnie koniecznością jest samokontrola poziomu glukozy we krwi, a w razie znaczącej nieprawidłowości, należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem kierującym lub SOR.
  8. Decyzję o podaniu środka cieniującego zawsze podejmuje lekarz radiolog, który nadzoruje przebieg TK. Decyzja podejmowana jest wyłącznie w oparciu o wskazania diagnostyczne z uwzględnieniem historii chorobowej pacjenta oraz wyników badań laboratoryjnych (m.in. poziomu kreatyniny).
  9. Rozpoznane i leczone choroby nerek nie są przeciwwskazaniem do TK z podaniem kontrastu dożylnego, jednak decyzja o przeprowadzeniu badania zależy od lekarza radiologa nadzorującego przebieg tomografii. Uwzględniany jest przy tym indywidualny stan zdrowia pacjenta, wskazania diagnostyczne, wyniki badań laboratoryjnych, np. poziomu kreatyniny i GFR. Istnieją jednak przypadki, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji nefrologicznej. Bardzo rzadko zdarza się, że radiolog decyduje o wykonaniu TK bez podawania kontrastu z uwagi na istniejące przesłanki medyczne - o wszystkich podejmowanych decyzjach pacjent jest na bieżąco informowany.
  10. W przypadku przeprowadzenia badania TK z dożylnym podaniem jodowego środka cieniującego u pacjentów z rozpoznanymi chorobami tarczycy mających prawidłowe parametry TSH, fT3, fT4, zobligowani są oni do przedstawienia aktualnych wyników badań. Osoby chorujące na niedoczynność tarczycy mogą wykonać tomografię komputerową z kontrastem wyłącznie w stadium eutyreozy (prawidłowego poziomu TSH, fT3, fT4). W rzadkich przypadkach zachodzi konieczność konsultacji endokrynologicznej o braku przeciwwskazań do podania jodowego środka cieniującego.
  11. Badanie TK z dożylnym podaniem środka kontrastującego przeprowadzane jest ze wskazań życiowych także wtedy, gdy pacjent wykazuje przeciwwskazania do podania jodowego kontrastu. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz radiolog - przy współpracy z lekarzem kierującym, jeśli zachodzi taka konieczność.
  12. Jeśli badanie TK z podaniem kontrastu przeprowadzono u matki karmiącej, kobieta powinna zrobić przerwę w karmieniu przez okres 24 h. Ściągnięty w tym czasie pokarm należy wylać.

  Umów się na badanie w naszej pracowni: tel. 12 290 30 19, e-mail: info@euro-clinic.pl

 • Tomografia komputerowa jest badaniem nieinwazyjnym i stanowi niewielkie obciążenie dla pacjenta. Przeprowadzane jest w ubraniu, z zachowaniem pełnej świadomości i przytomności badanego, a także w stałym kontakcie z osobami obsługującymi aparaturę.

  Podczas tomografii pacjent znajduje się w pozycji leżącej - jest ułożony na stole tomografu, na którym wjeżdża do tzw. gantry, gdzie wykonywane jest właściwe badanie. Tam pacjent znajduje się między lampą emitującą promieniowanie rentgenowskie a detektorami wychwytującymi i rejestrującymi obraz.

  By uzyskany obraz był bardzo dobrej jakości (co przekłada się na precyzyjną diagnostykę), pacjent musi pozostać w bezruchu przez cały okres trwania badania. Podczas dokonywania pomiarów konkretnych elementów, należy wstrzymać również oddech - o czym pacjent każdorazowo zostanie poinformowany przez personel za pośrednictwem specjalnego interkomu.

  Czas trwania badania uzależniony jest od wskazania medycznego.

  Nowoczesna aparatura do wykonywania tomografii komputerowej jest skonstruowana tak, by zapewnić możliwość uzyskania jak największego zakresu badania w trakcie jednorazowej sesji w gantrze. Udało się to osiągnąć dzięki wielorzędowemu umiejscowieniu detektorów promieniowania rentgenowskiego. W ten sposób uzyskuje się możliwość wysokiej jakości obrazu badanej części ciała, a co za tym idzie precyzyjnej diagnostyki pacjenta.

  Umów się na badanie w naszej pracowni: tel. 12 290 30 19, e-mail: info@euro-clinic.pl

 • Zakres badań naszej placówki

  • angio-TK aorty
  • angio-TK aorty brzusznej
  • angio-TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych
  • angio-TK aorty piersiowej
  • angio-TK klatki piersiowej naczynia płucne
  • angio-TK tętnic mózgowych
  • angio-TK tętnic szyjnych
  • angio-TK tętnic biodrowych, udowych i podkolanowych
  • angio-TK tętnic nerkowych
  • angio-TK tętnic podobojczykowych
  • angio-TK tętnic kończyn górnych
  • angio-TK tętnic wieńcowych
  • angio-TK badanie kardiologiczne
  • angiografia żył płucnych
  • calcium scoring
  • venografia TK
  • morfologia blaszki miażdżycowej
  • dental
  • głowa – mózgowie
  • oczodoły
  • twarzoczaszka
  • uszy / kości skroniowe
  • zatoki oboczne nosa
  • klatka piersiowa
  • klatka piersiowa z nadbrzuszem
  • HRCT klatki piersiowej
  • jama brzuszna
  • jama brzuszna i miednica
  • miednica mniejsza
  • kończyny (części miękkie i kości)
  • kręgosłup (szyjny, piersiowy, lędźwiowy)
  • tkanki miękkie szyi
  • trzy okolice ( klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica)

  Umów się na badanie w naszej pracowni: tel. 22 880 90 80, e-mail: info@euro-clinic.pl